اهميت بكارگيري آنتي اسكالانت در دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس


به علت ايجاد و پيدايش رسوبات حاصل از نمكهاي محلول در آب و نهايتا گرفتگي ممبرانها در دستگاه تصفيه آب ، سرمايه گذاري بر روي مواد شيميايي ضد رسوب و آنتي اسكالانت ، براي اشخاص و صنايعي كه استفاده از دستگاه تصفيه آب و دستگاه آب شيرين كن براي انها اهميت دارد ، از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
بسياري از تركيبات و مواد معدني موجود در آبي كه قرار است توسط دستگاه تصفيه آب ، مورد تصفيه قرار گيرد باعث ايجاد رسوب شده كه استفاده از آنتي اسكالانت را ضروري مينمايند. از برخي از اين مواد ميتوان به كربنات كلسيم ، سولفات كلسيم ، سولفات باريم و ... اشاره كرد.
عدم استفاده از آنتي اسكالانت در دستگاه تصفيه آب ميتوانند باعث كاهش طول عمر ممبرانها در دستگاه آب شيرين كن يا دستگاه تصفيه آب شود . همچنين به علت عملكرد نامناسب ممبران دستگاه تصفيه آب ، ميزان و كيفيت آب توليد شده توسط دستگاه تصفيه آب به شدت كاهش مي يابد. از طرفي هزينه بهره برداري از دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس افزايش مي يابد.

با تزريق آنتي اسكالانت از پيدايش رسوب در دستگاه تصفيه آب جلوگيري نماييد
عدم استفاده از آنتي اسكالانت در دستگاه تصفيه آب سبب مي شود كه به مرور و با گذشت زمان ميزان و ضخامت رسوبات ممبران دستگاه تصفيه آب زياد شده و جريان آب در دستگاه آب شيرين كن را به شدت كاهش دهد .
آنتي اسكالانت به آلاينده هاي موجود در آب ورودي دستگاه تصفيه آب نفوذ كرده و مانع از پسبندگي آنها به غشاي ممبران دستگاه تصفيه آب مي شود.
البته توصيه مي شود كه از آنتي اسكالانت مرغوب در دستگاه تصفيه آب استفاده شود. بكار بردن آنتي اسكالانت نامرغوب در دستگاه تصفيه آب و آب شيرين كن ميتواند باعث مشكلاتي از قبيل افزايش تعداد دفعات شستشوي ممبران دستگاه تصفيه آب ، كاهش عمر ممبران دستگاه تصفيه آب ، و كاهش ميزان و كيفيت آب توليدي توسط دستگاه تصفيه آب شود.

آنتي اسكالانت


ادامه مطلب
نوشته شده توسط برفاب | ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۸:۵۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اطلاعاتي در مورد كود نيترات پتاسيم

 كود نيترات پتاسيم يك كود محلول در آب است كه استفاده از ان در هر دوره زندگي گياه توصيه مي شود. كود نيترات پتاسيم عموما شامل 26 درصد پتاسيم و 19 درصد ازت مي باشد . كه ازت موجود در نيترات پتاسيم باعث افزايش رشد گياه شده و پتاسيم آن مقاومت به خشكي ، شوري و آفات و بيماريها در گياه را افزايش مي دهد .

اگر گياه يا محصول زراعي شما دچار كندي در رشد مي باشد ، كود نيترات پتاسيم براي برطرف نمودن كمبود پتاسيم محصول شما بسيار موثر است زيرا منجر به افزايش رشد گياه خواهد شد.

روش استفاده از كود نيترات پتاسيم

همانطور كه گفته شد كود نيترات پتاسيم كاملا محلول در اب مي باشد و بصورت محلول پاشي مورد استفاده قرار ميگيرد.

براي كاربرد خاكي كود نيترات پتاسيم بايد 200 تا 300 كيلوگرم از اين كود را در هر هكتار و در زمان كاشت مورد استفاده قرار داد.

براي كاربرد آبياري ، كود نيترات پتاسيم به ميزان 100 تا 200 كيلوگرم در طول دوره رشد گياه و بين دو تا سه نوبت مورد مصرف قرار گيرد .

موارد مصرف كود نيترات پتاسيم

كود نيترات پتاسيم را ميتوان در هر مرحله از رشد گياهان استفاده كرد. اين كود مخصوصا در محصول پسته و درختان ميوه و صيف يجات و سبزي جات موثر است.

محاسن استفاده از كود نيترات پتاسيم

استفاده از كود نيترات پتاسيم باعث افزايش ميزان توليد و بهبود كيفيت محصول شده و همچنين باعث افزايش مقاومت گياه در مقابل خشكي ، آفات و بيماريها مي شود.


كود نيترات پتاسيم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط برفاب | ۱۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۸:۲۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

چگونه كود سولفات پتاسيم در رشد گياه تاثير گذار است

بيش از 90 درصد معادن پتاس در كانادا ، بلاروس و روسيه قرار دارد و براي تامين پتاس مورد نياز گياه اين عنصر يكي از تركيبهاي سولفات پتاسيم و يا كلرور پتاسيم خواهد بود . در هنگام تهيه و خريد كود سولفات پتاسيم بايد موارد زير مورد بررسي قرار گيرد .

كود سولفات پتاسيم خالص بايد 52 درصد K2O و 18 درصد گوگرد داشته باشد . هر چه كود سولفات پتاسيم شما ناخالصي بيشتري داشته باشد ، اين اعداد كمتر خواهد بود و البته نكته مهم اين است كه اين ناخالصي مربوط به چه عناصري مي باشد چون برخي از عناصر ميزان جذب پتاسيم را كاهش ميدهد .

در كود سولفات پتاسيم ميزان پتاسيم 42 درصد از كل و در كلرور پتاسيم اين ميزان 50 درصد از كل خواهد بود. به طور كلي كود كلرور پتاسيم از كود سولفات پتاسيم ارزانتر مي باشد اما به علت شوري خاك ايران ، كود سولفات پتاسيم بيشتر توصيه مي شود .

عنصر پتاسيم در كود سولفات پتاسيم جزء عناصر ماكرو يا همان عناصر پرمصرف مي باشد كه بيشترين نقش را در توليد گل و ميوه و افزايش مقاومت گياه دارد . به طور كلي كود سولفات پتاسيم عمومي ترين كود حاوي عنصر پتاسيم است كه در زراعت مصرف مي شود.

گياهاني كه مبتلا به كمبود كود سولفات پتاسيم هستند عموما گياهاني ضعيف ، كوتاه و كوچك هستند . رشد ساقه اصلي و شاخه ها در اين گياهان متوقف گشته و فاصله ميان گره ها كوتاه مي شود و در صورت شدت كمبود پتاسيم ، شاخه هاي گياه از انتها شروع به خشك شدن مي كنند .


كود سولفات پتاسيم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط برفاب | ۱۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۶:۲۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

مروري بر خواص و زمان مصرف كود سولفات روي

وجود عنصر روي در تغذيه گياه در رشد و باروري و ميوه آوري آن بسيار موثر است . كمبود يا عدم تغذيه با عنصر روي باعث ريزش برگها در گياه ، دير باز شدن برگها ، ريزش ميوه هاي درخت و .. مي شود .

روش و زمان مصرف كود سولفات روي

كود سولفات روي به صورت چالكود ، محلول پاشي و جايگذاري عمقي بصورت موضعي استفاده مي شود . كود سولفات روي در خاكهاي سبك با آبياري معمولي هم قابل استفاده مي باشد . محلولپاشي زمين توسط كود سولفات روي به همراه كود اوره و اسيد بوريك در اوايل بها و در فصل پاييز و در بهار قبل از باز شدن شكوفه ها در افزايش ميوه و باروري گياه بسيار موثر خواهد بود

براي استفاده كود سولفات روي در درختان ، بايد در زمستان و در قسمت مياني سايه انداز به همراه كود حيواني و گوگرد به صورت چالكود به ميزان 200 تا 300 گرم به ازاء هر درخت بارور مصرف شود.            

در نباتات زراعي ، كود سولفات روي هنگام تهيه بستر بذر همراه با ساير كودهاي زمستانه به ميزان 60 تا 80 كيلو گرم در هكتار مصرف مي شود.

محلولپاشي: در درختان ميوه به نسبت 3 تا 5 در هزار و در محصولات زراعي به نسبت 3 تا 4 در هزار محلولپاشي مي شود.                         

مشخصات كود سولفات روي            

استفاده از كود سولفات روي و هر يك از عناصر موجود در آن در صورت اختلاط با مواد آلي و گوگرد  ، مي توانند شرايط تغذيه اي بسيار ايده آلي را براي گياه فراهم نموده و كمبودهاي تغذيه اي گياه را تامين نمايند.

نكات فني  در مورد استفاده از كود سولفات روي          

  • مصرف كود سولفات روي به صورت 1 تا 2 سال در ميان استفاده شود .

  • استفاده از كود سولفات روي با كود آلي ر محدوده فعاليت ريشه باعث افزايش عملكرد كود سولفات روي مي شود.


كود سولفات روي

ادامه مطلب
نوشته شده توسط برفاب | ۱۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۶:۱۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

توضيحاتي درباره دستگاه جوجه كشي

به طور كلي عمليات جوجه كشي ، تحت شرايط محيطي ويژه اي به لحاظ دما، رطوبت و ساير عوامل محيطي صورت مي گيرد و كار دستگاه جوجه كشي ، تنظيم و ايجاد اين شرايط ايده آل مي باشد .
بنابراين براي جوجه كشي با راندمان بالا ، دستگاه جوجه كشي نيز خود بايد داراي شرايط ويژه اي باشد كه در زير به آن اشاره مي شود :

• به طور كلي بايد دست كم پنج برابر فضايي كه يك دستگاه جوجه كشي ، اشغال كرده است ، فضا به آن اختصاص دهيد .
• همانطور كه مي دانيد ، يك جنين از همان ابتدا نياز مبرم به اكسيژن و هواي پاك دارد و اكسيژن مورد نياز جنين از طريق دريچه هاي ورودي هوا در دستگاه جوجه كشي وارد دستگاه شده و از طريق دريچه هاي خروجي تعبيه شده در دستگاه جوجه كشي نيز ، هواي آلوده خارج ميگردد. بنابراين رعايت اصول براي داشتن يك تهويه درست در دستگاه جوجه كشي جزو ابتدايي ترين و اصلي ترين موارد مي باشد .
• با توجه به توضيحات مربوط به تهويه در دستگاه جوجه كشي ، دقت نماييد كه دستگاه جوجه كشي را در مجاورت محيط و موادي با بوي نامطبوع قرار ندهيد .
• دمايي كه دستگاه جوجه كشي در آن قرار دارد ، تاثير زيادي بر راندمان دستگاه جوجه كشي و مقدار انرژي كه مصرف مي كند دارد .توجه نماييد كه دستگاه جوجه كشي را در دماي بين 22 تا نهايتا 30 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد . همچنين دستگاه جوجه كشي نبايد در معرض نور مستقيم آفتاب باشد.
• بهتر است براي محافظت از نوسانات برق ، براي دستگاه جوجه كشي از كابلهاي مطمئن و ترانس محافظ برق استفاده نماييد .
• محلي كه دستگاه جوجه كشي در آن قرار دارد بايد از هر گونه آلودگي محيطي ، عفونت و انواع قارچ و ميكروب به دور باشد . در قسمت ورودي محيطي كه دستگاه جوجه كشي قرار دارد بهتر است از حوضچه ضد عفوني استفاده شود .

دستگاه جوجه كشي


ادامه مطلب
نوشته شده توسط برفاب | ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۰:۵۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اطلاعاتي درباره رايزر

رايزر چيست
در سيستم آبياري باراني رايزر به لوله اي اطلاق مي شود كه بر روي لوله اصلي و فرعي نصب شده و وظيفه رايزر ، رساندن آب به سطح خاك مي باشد تا عمل تغذيه و آبرساني به لوله هاي فرعي و لوله اي مانيفيلد انجام شود.
رايزرها معمولا از جنس گالوانيزه يا آهني و لوله پلي اتيلن و يا يو پي وي سي ساخته ميشوند كه دو مورد اخر در آبهاي شور ، كاربرد بيشتري دارند.
بسته به اينكه اتصالات دو طرف رايزها از چه نوعي باشد ، رايزر به صورت رزوه اي يا فلنچي توليد و انتخاب ميگردند.
رايزرها بر اساس ميزان آب مورد نياز در سطح خاك در قطرهاي مختلف از 5/1 تا 4 اينچ انتخاب مي گردند . البته در سيستمهاي آبياري سنتي ، رايزرها مي توانند تا 8 و در موارد استثانيي تا قطر 10 اينچ نيز انتخاب شوند. معمولا در انتهاي بيروني و يا سطح بالايي رايزرها ، شيرهاي قطع و وصل قرار مي گيرد كه تعيين كننده ميزان تامين خروج آب از رايزر مي باشد.
فاصله رايزرها در سيستمهاي آبياري بسته به فاصله مانيفيلد ها از هم و يا سطح پوشش دستگاههاي آبياري باراني نصب شده در مزرعه مي باشد كه معمولا بين 36 تا 108 متر مي باشد.
در سيستم آبياري ثقلي ، فااصله رايزرها بسته به فاصله جويهاي آبياري ، بين 60 تا 80 متر نصب مي گردد.
رايزرهايي كه در سيستم آبياري باراني كلاسيك ويل موو استفاده مي شود داراي درپوشهاي مخصوص به نام هيدرانت مي باشند كه روي كليه رايزرها نصب شده و در زمان استفاده از اين رايزرها ، شيرهاي هيدرانت مخصوص عمليات باز و بسته كردن هيدرانت براي سيستم آبياري باراني مي باشند.
در آبياري باراني كلاسيك ثابت كه لوله هاي فرعي در زير خاك مدفون هستند رايزرهاي يك و يا دو اينچ در فاصله 20 يا 25 متري نصب مي گردند كه سطح بالايي آنها متصل به شيرهاي خودكار يك و يا دو اينچ مي باشند.
در اين نوع سيستم آبياري باراني ، رايزر 1 يا 2 اينچ موجود مي باشد كه يك طرف آنها متصل به آبپاشهاي مخصوص آبياري بوده و سر ديگر آنها مجهز به قلابهاي مخصوص مي باشند كه داخل شيرهاي خودكار قرار مي گيرند.

رايزر


ادامه مطلب
نوشته شده توسط برفاب | ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۵:۵۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

استفاده از قارچ كش در كشاورزي

قارچ كش ها همانگونه كه از نامشان پيداست قرار است در از بين بردن برخي از انواع  مضر و مخرب قارچ تاثير بگذارند.

يعني كلمه قارچ كش به ماده اي شيميايي گفته ميشود كه باعث از بين رفتن قارچهاي مضر در محصولات زراعي و باغي مي شوند.

البته در برخي از موارد استفاده ، قارچ كش ها بدون از بين بردن قارچها و تنها با كنترل نمودن آنها تاثير مثبت خود را بر كشت و زرع ما ميگذارند.

قارچ كش ها توانايي كنترل و مبارزه با گونه هاي زيادي از بيماري هاي گياهي را دارند و از آنجا كه هميشه در تمامي عمليات زراعي احتمال بروز آفت و بيماري وجود دارد ، لذا استفاده از قارچ كش ها در كشاورزي امري لازم و اجتناب ناپذير مي باشد.

همچنين قارچ كش ها براي كاستن از آلودگيهايي كه همراه با بيماريهاي گياهان اتفاق مي افتد استفاده مي شوند .

يكي از راههاي كنترل و مديريت مزارع ، استفاده مناسب و به موقع از قارچ كش ها مي باشد.

 

قارچ كش

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط برفاب | ۱۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۷:۱۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اطلاعاتي درباره علف كش

 در اصطلاح ، لفظ علف كش به ماده اي گفته مي شود كه در از بين بردن علفهاي هرز موثر است و به همين منظور استفاده مي شود.

انتخاب علف كش ، به نوع علف هرز نيز بستگي دارد . در برخي موارد براي از بين بردن علف هرز لازم است كه علف كش بر روي گياه و در پاره اي موارد بر روي خاك يا همراه با آب آبياري به گياه خورانده شود.

سالانه مقادير زيادي از علف كشها در سراسر جهان به كار برده مي شود و اين ماده شيميايي مانندساير مواد شيميايي ميتواند آثار زيانباري در طبيعت به جاي گذارد. گاهي با استفاده مكرر از علف كشها ، خصوصيات خاك منطقه ، دچار تغييرات شده و حتي استفاده از علف كش ميتواند بر حيات وحش و زندگي جانوري ان منطقه نيز تاثير بگذارد.

در رباطه با علف كشها ، دسته بندي هاي گوناگوني وجود دارد كه ما تنها به يك دسته بندي كلي از ان اشاره ميكنيم. ميتوان علف كشها را اينگونه دسته بندي كرد:

علف كشهايي كه براي نوع خاصي از علفهاي هرز بكار مي روند.

علف كشهايي كه براي از بين بردن تمامي انواع علف هرز استفاده مي شوند.

مدت زمان ماندگاري علف كشها در خاكهاي مختلف و بسته به نوع علف كش متفاوت است. برخي از انواع علف كش حتي طي چندين دوره كشت نيز از خاك حذف نشده و متاسفانه آثار مخرب آنها تا مدتها در خاك باقي مي ماند.

زمان مصرف علف كشها نيز بسته به نوع كشت متفاوت مي باشد . برخي از علف كشها در قبل از كاشت به خاك اضافه مي شوند و برخي ديگر از انواع علف كش پس از كاشت گياه و قبل از سبز شدن به ان اضافه ميشوند.

 

علف كش

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط برفاب | ۱۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۴:۳۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

آفت كش چيست

 آفت كش به ماده اي شيميايي گفته ميشود كه به منظور از بين بردن و مبارزه با آفات مختلف گياهان استفاده مي شود.

به طور ميانگين ، سالانه تقريبا يك سوم از سطح زير كشت محصولات كشاورزي در سراسر دنيا توسط آفات مختلف از بين ميرود. اين واقعيت تلخ ، استفاده از آفت كشها را در كشاورزي ، امري اجتناب ناپذير نموده است.

محصولات كشاورزي صرفنظر از باغي و يا زراعي بودن در مراحل مختلف ، در معرض خطر از بين رفتن توسط آفات مي باشند.

ويژگي يك آفت كش مناسب چيست

ميتوان گفت يك آفت كش مناسب آفت كشي است كه بر روي آفت تاثير مثبت گذاشته و آنرا از بين برده و ريشه كن نمايد و از طرفي بر روي گياه و محصول مورد نظر تاثير سوئي نداشته باشد.

از طرفي بسياري از حشرات مضر نيستند و آفت كش مناسب بايد تنها بر روي آفت هدف در محصول تاثير گذاشته و ساير حشرات را از بين نبرد.

قيمت آفت كش نيز در انتخاب آن به عنوان يك ويژگي محسوب ميشود تا بتواند استفاده از آفت كش در اندازه زياد را مقرون به صرفه نمايد . همچنين شكل ظاهري ، رنگ ، بو و ... در انتخاب آفت كش موثر مي باشند.


آفت كش

ادامه مطلب
نوشته شده توسط برفاب | ۱۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۸:۱۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |