كاشت بذر پياز

كاشت بذر پياز
پياز يكي از سبزيجات بسيار پر مصرف در خانواده ها مي باشد . كشت پياز به سه طريق كاشت بذر پياز ، كاشت خرده پياز و كاشت نشاء پياز صورت مي گيرد .
از آنجا كه بذر پياز بسيار ريز بوده و در مراحل جوانه زني به رطوبت كافي و مداوم نياز دارد ، لذا كاشت بذر پياز به مراقبت بيشتري نسبت به ساير موارد كشت ، احتياج دارد .
كاشت از طريق بذر پياز
كاشت بذر پياز ، اوايل فصل بهار انجام ميگيرد . در بهترين شرايط نگهداري ، بذر پياز ، قوه ناميه خود را دو تا سه سال حفظ ميكند ولي براي برداشت محصول با كيفيت ، توصيه مي شود از بذر پياز يكساله استفاده شود .
روش هاي كشت بذر پياز
اصولا بذر پياز در دماي بين صفر تا 35 درجه شروع به جوانه زني ميكند كه در دماي صفر درجه ، جوانه زني بذر پياز حدود چهار تا پنج ماه بطول مي انجامد . مدت زمان جوانه زني بذر پياز در دمايي بين 21 تا 27 درجه سانتيگراد به 3 تا چهار روز كاهش مي يابد . بذر پياز معمولا بر روي پشته هايي با فواصل 35 الي 45 سانتي متري و به صورت رديفي كشت مي شود. براي كاشت دو رديفي بذر پياز ، بايد عرض را دو برابر محاسبه نمود .
عمق كاشت بذر پياز تقريبا 6 تا 12 سانتيمتر و فاصله بوته ها بين 7 تا 10 سانتيمتر مي باشد و مناسبترين خاك براي كشت بذر پياز خاك مرطوب مي باشد .
به دو روش كشت بذر پياز در زمين اصلي و كشت بذر پياز در سيني نشاء مي توان اقدام به كشت نمود.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط برفاب | ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۰۰:۰۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

آموزش كاشت بذر فلفل

كشت فلفل از درآمد زاترين گياهان است كه داراي اقسام و رنگهاي گوناگون نيز مي باشد .
براي عمل آوردن فلفل با كيفيت ، بهتر است بذر فلفل را در ظروف و سيني كشت كاشته و از بذر فلفل ، نشاء تهيه نماييد .
در اين صورت بهتر است كشت بذر فلفل حدود هشت هفته قبل از انتقال به زمين اصلي صورت گيرد . تهيه نشاء از بذر فلفل ، نتيجه مطلوبتري نسبت به كشت مستقيم بذر فلفل خواهد داشت .
عمق كاشت بذر فلفل بايد حدود نيم سانتيمتر در نظر گرفته شود و خاك مورد نياز براي جوانه زني بذر فلفل ، بايد خاكي سبك باشد كه زهكشي به راحتي انجام گيرد .
بهتر است بذر فلفل در سيني و ظروف كشت 72 تا 100 تايي كشت شود و در دمايي بين 27 تا 32 سانتي گراد نيز نگهداري گردد.
در چنين شرايطي ، بذر فلفل پس از گذشت 7 تا 8 روز شروع به جوانه زني نموده ولي در دمايي پايين تر از اين حد ، جوانه زني بذر فلفل با سرعتي كمتر و نا منظم تر اتفاق مي افتد .
پس از كشت بذر فلفل در سيني كشت و به محض پديدار شدن دو برگ واقعي ، آبياري بايد به صورت منظم و جدي ادامه يابد . البته اين بدان معنا نيست كه در آبياري زياده روي نماييد . آبياري بايد به گونه اي انجام شود كه خاك حاوي بذر فلفل هيچ زمان خشك نشود . بذر فلفل در زمينهاي با زهكش مناسب ، عملكرد بسيار خوبي خواهد داشت .
ادامه مطلب
نوشته شده توسط برفاب | ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۳۶:۳۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اطلاعاتي درباره بذر گندم

از لحاظ نوع كشت ، معمولا بذر گندم به دو گروه بذر گندم بهاره و بذر گندم پاييزه طبقه بندي مي شود .
در هر يك از اين دو نوع بذر گندم ، شرايط كشت ، رشد و خصوصيات ظاهري ، متفاوت مي باشد و همانطور كه از نام آنها پيداست ، هر يك از اين دو نوع بذر گندم در زمانهاي مختلفي از سال كشت مي شوند. معمولا عمق شكاف موجود بر روي بذر گندم بهاره كتر از بذر گندم پاييزه است .
بذر گندم پاييزه در پاييز و در زماني كه دماي هوا كمتر از 13 درجه باشد كشت مي شود . در همان فصل پاييز ، بذر گندم شروع به جوانه زني نموده و در طول فصل زمستان ، گياه گندم به صورت خوشه اي جوان در آمده و با شروع بهار شروع به رشد مينمايد .
بذر گندم پس از كاشت مراحل مختلفي را طي ميكند تا گياه به ثمر بنشيند . به طور خلاصه ميتوان گفت دوره رشد بذر گندم شامل جوانه زني بذر گندم ، پنجه زني ، تشكيل روزت گياه ، ساقه روي و تشكيل شدن ميوه و گل گياه مي باشد .
ميزان بذر گندم مورد نياز در كشت پاييزه حدود 200 كيلوگرم در هكتار و در زاعت ديم ، 60 كيلوگرم بذر گندم در هر هكتار مي باشد . در حقيقت در كشت گندم ، نسبت ميزان بذر گندم آبي و بذر گندم ديم ، يك به بيست است .
ميزان رطوبت خاك در ميزان بذر گندم مورد مصرف يكي از فاكتورهاي اصلي بشمار مي رود به طوري كه كه در مناطقي با ميزان بارش كم ، بذر گندم مورد نياز كمتر از ميزان بذر گندم مورد نياز در مناطق نيمه مرطوب و مرطوب است.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط برفاب | ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۱۱:۴۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

كود سولفات آمونيوم

كود سولفات آمونيوم
يكي از مهمترين موارد استفاده سولفات آمونيوم كه يك نمك غير آلي است ، استفاده از آن به منظور تهيه كود سولفات آمونيوم مي باشد .
سولفات آمونيوم متشكل از ازت ، نيتروژن و سولفور مي باشد و به همين دليل است كه استفاده از كود سولفات آمونيوم در كاهش PH خاك نقش بسزايي دارد زيرا سولفات موجود در كود سولفات آمونيوم عامل اصلي كاهش قلياييت خاك مي باشد . نيتروژن موجود در كود سولفات آمونيوم نيز باعث افزايش عملكرد و راندمان محصولات مي گردد .
كود سولفات آمونيوم از 24 درصد گوگرد و 21 درصد ازت تشكيل شده كه به موجب وجود اين عناصر يكي از بهترين گزينه ها در خاكهاي كشاورزي ايران مي باشد .
كود سولفات آمونيوم يكي از بهترين منابع براي تامين ازت و گوگرد مورد نياز در درختان ميوه و محصولات زراعي مي باشد و يكي از ويژگيهاي كود سولفات آمونيوم نسبت به ساير كودها اين است كه اين كود كمتر در خاك شسته مي شود . همچنين كود سولفات آمونيوم نسبت به ساير كودها ، اثرات تخريبي كمتري بر خاك و محيط زيست دارد .
برخي از مزاياي كود سولفات آمونيوم نسبت به ساير كودهاي ازته
ازت موجود در كود سولفات آمونيوم از نوع آمونياكي مي باشد كه اين نوع ازت با صرف انرژي بسيار كمي قابل جذب در خاك مي گردد . همچنين از آنجا كه گوگرد موجود در كود سولفات آمونيوم به شكل سولفات بوده ، با همراهي در كنار ازت موجود در كود سولفات آمونيوم ، عامل بسيار خوبي در جهت تنظيم قلياييت خاك مي باشد .
كود سولفات آمونيوم بر خلاف ساير كودهاي حاوي عنصر اوره كه موجب زردي برگها مي گردد ، علاوه بر رفع اين مشكل براي كشتهايي مانند مركبات و پسته و انگور و ... بسيار مناسب مي باشد .
يكي ديگر از ويژگيهاي كود سولفات آمونيوم ، عدم تمايل آن به جذب آب مي باشد و بنابراين خاكي كه در آن از كود سولفات آمونيوم استفاده شده ، كمتر تبديل به كلوخ مي شود . مدت زمان نگهداري كود سولفات آمونيوم نيز بيشتر از ساير انواع مشابه مي باشد .
كود سولفات آمونيوم در بازار به شكلهاي مختلفي موجود مي باشد . از جمله اشكال موجود كود سولفات آمونيوم ميتوان به كود سولفات آمونيوم پودري و گرانول و كريستالي اشاره نمود .
ادامه مطلب
نوشته شده توسط برفاب | ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۴:۰۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

بذر

بذر ، يكي از مهمترين نهاده هاي كشاورزيست كه كشت و زرع بدون آن تقريبا امكان پذير نيست . همچنين كيفيت بذر نيز در به دست آوردن محصولي با كيفيت ، از اهميت ويژه اي برخوردار است . در حقيقت يك بذر خوب و با كيفيت ، متضمن برداشت محصولي با كيفيت خواهد بود.
در اصطلاح عوام ، بذر به دانه گياه اطلاق ميشود ولي در علم كشاورزي ، به هر واحد از بافت يك گياه كه بتواند موجب رويش گياه جديد شود ، بذر اطلاق مي شود .
به عنوان مثال ، پياز يك گل يا غده سيب زميني ، در طبقه بندي علم كشاورزي ، بذر محسوب مي گردند.
طبقه بندي انواع بذر :
بذر اوليه يا بذر اصلاح گر
بذر اوليه يا بذر اصلاح گر به بذر و يا قسمتي از اندامهاي گياه گفته ميشود كه تحت نظارت افراد متخصص توليد شده و داراي برچسب سفيد رنگ مي باشد . نگهداري و ذخيره بذر اوليه كار نسبتا سختي مي باشد .
بذر پايه و يا بذر سوپر اليت
بذر پايه به بذري اطلاق مي شود كه حاصل كشت بذر اوليه مي باشد . كشت بذر پايه معمولا چندين بار تكرار مي شود ، به اين معني كه چندين بار از بذر پايه ، بذر جديد توليد مي گردد . بذر پايه داراي برچسب سفيد رنگ بوده و نسبت به بذر گواهي شده ، در اندازه كمتري توليد مي گردد.
بذر ثبت شده يا بذر مادري
بذر مادري حاصل تكثير بذر پايه مي باشد و مانند بذر پايه ممكن است چندين بار تكثير و توليد شود . بذر ثبت شده يا بذر مادري داراي برچسب ارغواني رنگ مي باشد .
بذر گواھي شده
بذر گواهي شده نتيجه كشت بذر پايه و يا بذر ثبت شده مي باشد و پس از توليد، توسط ارگانها و مراجع ذيصلاح ، تاييد مي گردد. اين بذر داراي برچسب مخصوص آبي رنگي بوده كه به اين علت به بذر آبي نيز معروف مي باشد .
نكاتي كه در مورد يك بذر بايد بدانيم :
درجه خلوص بذر
يكي از موارد بسيار مهم در تهيه بذر اين است كه بذر بايد خالص و عاري از هرگونه مواد خارجي و ناخالصي باشد . همچنين بذر خالص فاقد بذور شكسته ، آلوده به انواع آفات و بيماري مي باشد.
قوه ناميه بذر
به ميزان توانايي يك بذر براي جوانه زني و رويش ، قوه ناميه اطلاق مي شود كه درصد قوه ناميه و آگاهي از ميزان آن به هنگام تهيه بذر ، بسيار اهميت دارد.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط برفاب | ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۸:۵۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

نكاتي كليدي در استفاده از دستگاه جوجه كشي بلدرچين

بلدرچين ها پرندگان حساسي بوده كه بسيار مستعد انواع بيماري و باكتري مي باشند بنابراين براي استفاده از دستگاه جوجه كشي بلدرچين و پرورش اين پرنده رعايت نكاتي لازم مي باشد كه در اين مقاله بصورت اجمالي به آنها اشاره خواهد شد .
پيش از استفاده از دستگاه جوجه كشي بلدرچين ، لازم است كه دستگاه بصورت كامل ضد عفوني شود تا چنانچه باكتري و بيماري از جوجه كشي دوره قبل و استفاده قبلي از دستگاه جوجه كشي بلدرچين ، به جا مانده است ، از بين برود .
همچنين مكاني كه دستگاه جوجه كشي بلدرچين در آن قرار مي گيرد و مكاني كه براي پروش جوجه هاي بلدرچين در نظر گرفته شده است و همچنين تجهيزات مورد استفاده در پرورش بلدرچين اعم از دستگاه جوجه كشي بلدرچين و آبخوري و دانخوري بايد كاملا ضد عفوني گردد.
يكي ديگر از نكات ضروري اين است كه دستگاه جوجه كشي بلدرچين را حدود يك شبانه روز قبل از رسيدن تخمها روشن نماييد و پس از كنترل يك يك تخمها ، آنها را به دقت به دستگاه جوجه كشي بلدرچين منتقل نماييد.
توجه نماييد كه اين كنترل براي عيب يابي تك تك تخمها بوده و هيچ تخم آسيب ديده اي نبايد وارد دستگاه جوجه كشي بلدرچين شود.
اهميت اين موضوع به اين دليل است كه زماني كه شما از يك دستگاه جوجه كشي بلدرچين با تعداد شانه هاي بالاتر استفاده ميكنيد ، آسيب و نشت يك تخم ميتواند باعث آلودگي تعداد بيشتري از تخم ها شود .
نكته ديگر در پروش و جوجه در آوري بلدرچين اين است كه قبل از چيدن تخمها در دستگاه جوجه كشي بلدرچين ، بهتر است آنها را به مدت نيم يا يك شبانه روز در محيطي با دماي معمولي نگهداري نماييد.
توجه داشته باشيد كه تخمها و دستگاه جوجه كشي بلدرچين به هيچ وجه در معرض تابش مستقيم خورشيد قرار نگيرد .
پيش از اينكه تخمها را در دستگاه جوجه كشي بلدرچين قرار دهيد و در مدت زماني كه در دماي معمولي اتاق قرار دارند ، مي توانيد آنها را به آرامي بچرخانيد تا عمليات چرخش تخم را شبيه سازي نماييد .
در مرحله چيدن تخمها در دستگاه جوجه كشي بلدرچين ، سعي كنيد اين عمليات را با دقت و سرعت انجام داده و پس از انجام اين كار به سرعت درب دستگاه جوجه كشي بلدرچين را ببنديد .
همچنين بهتر است كليه زمانهاي انجام كار را اعم از زمان قرار دادن تخمها در فضاي معمولي اتاق و زمان چيدن تخمها در دستگاه جوجه كشي بلدرچين و ... را در جايي يادداشت نماييد .
دماي مناسب دستگاه جوجه كشي بلدرچين حدود 37 و ميزان رطوبت مطلوب آن بين 50 تا 60 درصد مي باشد .
البته در زمان هچ، ميزان رطوبت بايد كمي افزايش يابد . لازم به ذكر است براي افزايش رطوبت دستگاه جوجه كشي بلدرچين ، از آب سرد به صورت مستقيم استفاده ننماييد. اجازه بدهيد دماي آب در محيط ، كمي افزايش يافته و سپس از آن استفاده نماييد . همچنين اين آب به هيچ وجه بر روي تخمها پاشيد نشود.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط برفاب | ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۵۵:۱۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

گوگرد معدني و نقش آن در خاك كشاورزي

استفاده بي رويه از انواع كوهاي شيميايي و سموم پر خطر در سالهاي اخير ، نه تنها باعث آسيب جدي به محيط زيست شده بلكه تا حد قابل ملاحظه اي روند حاصلخيزي و باروي خاكهاي كشاورزي را نيز كاهش داده است.
با توجه به كمبود مواد آلي خاكهاي حال حاضر كشاورزي و قليايي بودن اكثر مناطق كشاورزي ، پتانسيلهاي توليد محصولات كشاورزي و همچنين كيفيت محصولات توليدي رو به كاهش و افت چشمگير مي باشد .
گوگرد يكي از چهار عنصر مفيد و اصلي در رشد و باروري خاك و گياه مي باشد و با توجه به نقش قابل توجه اين عنصر در روند بهبود بازسازي خاك و باروري محصولات ، امروزه استفاده از گوگرد معدني در كشاورزي توسط كارشناسان توصيه مي گردد.
يكي از مزاياي استفاده از گوگرد معدني ، طبيعي و ارگانيك بودن اين محصول بوده كه بدون هيچ ماده شيميايي ديگري ، مي تواند كليه نياز غذايي و آلي خاك را فراهم نمايد.
با توجه به پايين آوردن سطح اسيديته خاك توسط گوگرد معدني ، با استفاده از اين عنصر در خاكهاي كشاورزي ، تمامي ريز مغذي هاي غير قابل جذب خاك ، آزاد شده و قابل جذب مي گردند.
يكي ديگر از برتري هاي استفاده از گوگرد معدني فقدان هر گونه از فلزات سنگين در اين ماده بوده كه اين خود عاملي براي حذف اين عنصر از ليست مواد سرطان زا مي گردد.
علاوه بر آن گوگرد معدني نقش بسزايي در از بين بردن انواع قارچ و كنه و كليه آفات زراعي و باغي دارد .
از ديگر ويژگيهاي قابل توجه گوگرد معدني ، تاثير آن در كاهش قلياييت خاك است كه با توجه به اين موضوع ، گوگرد معدني ، خاك را تبديل به محيطي بسيار مساعد براي رشد گياهان مي نمايد.
گوگرد معدني به صورت ويژه تاثير بسزايي در از بين بردن كرم ساقه خوار و كنه دار درختان ، سفيدك انگور و ... دارد . همچنين استفاده از گوگرد معدني به شدت براي باغات پسته توصيه مي گردد.
گوگرد معدني به صورت چالكود نيز قابل استفاده بوده و باعث ضد عفوني شدن خاك و كاهش سموم كشاورزي باقيمانده در خاك ميگردد.
گوگرد معدني ميزان مقاومت گياه نسبت به بيماريها را افزايش داده و در ساخت پروتويين و آنزيمهاي مفيد خاك موثر است.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط برفاب | ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۳۸:۲۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

لوله گالوانيزه

به طور كلي لوله گالوانيزه به دو نوع لوله گالوانيزه فولادي و لوله گالوانيزه آهني تقسيم بندي مي شود. لوله گالوانيزه آهني و گالوانيزه فلزي هر دو به لوله آهني سفيد معروف هستند و تفاوت آنها در اين است كه لوله گالوانيزه فولادي سبك تر و براق تر از لوله گالوانيزه آهني مي باشد.
لوله هاي گالوانيزه عموما در شاخه هاي 6 متري توليد مي شوند و قط آنها بين 1 تا 8 اينچ مي باشد . براي اتصال لوله گالوانيزه نميتوان جوشكاري كرد زيرا حرارت اين كار باعث مي شود روي موجود در لوله گالوانيزه سريع اكسيده شده و گاز ناشي از اين اكسيداسيون سمي مي باشد .
لوله گالوانيزه فولادي عموما براي آبرساني و استفاده در سيستمهاي آبياري كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد .جنس اين نوع از لوله گالوانيزه از فولاد نرم ميباشد و از اين جهت لوله گالوانيزه فولادي نسيت به لوله گالوانيزه آهني از مقاومت كمتري در برابر اسيدها برخوردار ميباشد .
لوله گالوانيزه آهني كه جنس آن آهن سفيد نورد شده مي باشد درزهاي آن توسط دستگاه درز جوش بهم جوش داده شده و بعد از آن لوله را در فلز مذاب قرار مي دهند . لوله گالوانيزه رنگ تيره و خاكستري رنگي دارد .
كاربرد لوله گالوانيزه :
براي مصارف كشاورزي و گلخانه سازي و لوله كشي آب خانگي
ادامه مطلب
نوشته شده توسط برفاب | ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۲۱:۵۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

كرامبلر

كرامبلر در صنعت توليد خوراك دام براي خرد كردن خوراك پلت شده مورد استفاده قرار مي گيرد . همچنين دستگاه كرامبلر براي خرد كردن دانه ها به ذرات ريزتر استفاده ميشود .
دستگاه كرامبلر در ظرفيت هاي مختلف توليد مي شود و در توليد خوراك پري استارتر در خوراك دام ، طيور و آبزيان مورد استفاده قرار ميگيرد .
دستگاه كرامبلر داراي دو يا چند غلطك مي باشد كه طي عمليات حرارتي ، سخت كاري شده است و داراي شيارهاي مختلف با قابليت تنظيم به صورت دستي و موتوري مي باشد .
عموما دستگاه كرامبلر داراي فيدر مخصوص براي توزيع مناسب و يكنواخت مواد در كل سطح غلطك ها مي باشد .
ادامه مطلب
نوشته شده توسط برفاب | ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۱۲:۳۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

معرفي دستگاه اكسترودر خوراك دام

اكسترودر دستگاهي است كه در اثر فشار در بخش انتهايي آن ، مواد مورد نظر را به صورت نواري شكل و با قطر خاص و قابل تنظيم شكل مي دهد .
دستگاه اكسترودر در صنايع مختلف با هدف توليدات مختلف و كاربردهاي گوناگون مورد استفاده قرار مي گيرد .
كاربردهاي مختلف دستگاه اكسترودر ، سبب ايجاد طراحي و ساخت طيف گسترده اي از اين نوع دستگاه شده است .
به طور كلي ، دستگاه اكسترودر در صنعت خوراك دام و طيور با هدف شكل دهي خوارك به شكل نهايي مورد استفاده قرار مي گيرد.
ظرفيت دستگاه اكسترودر متغير مي باشد . سيستم كانديشنر دستگاه اكسترودر نيز مي تواند از نوع جفت شفت و يا تك شفت بوده و داراي قطرهاي مختلفي باشد. عموما سرعت موتور اكسترودر خوراك دام و همچنين مقدار بخار آب آن قابل تنظيم بوده و امكان توليد خوراك دام ، خوراك طيور و آبزيان با شكلهاي مختلف را دارد .
ادامه مطلب
نوشته شده توسط برفاب | ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۰۳:۵۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |